Galeria jednego zdjęcia - październik 2021 / The gallery of one picture - October 2021

 

 
Samotność II / Loneliness II, 2012