Galeria jednego zdjęcia - styczeń 2022 / The gallery of one picture - January 2022


 

Andrzej Różycki (1942 - 2021) - Pamiętam o Tobie / I Remember You, 2021