Galeria jednego zdjęcia - grudzień 2021 / The gallery of one picture - December 2021

 

Wobec człowieka I / Towards Human I, 2014